ทีมแพทย์ของเรา

ทีมบุคลาการทางการแพทย์สหสาขา อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด

นักจิตวิยา นักโภชนาการ พร้อมดูแลท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมผู้บริหาร
ทีมแพทย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา พร้อมที่จะให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงให้บริการการรักษาทางการแพทย์ และออกเยี่ยมไข้ถึงบ้านท่าน เพื่อช่วยให้ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง และเพื่อให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องที่บ้านอันอบอุ่นของตัวเอง

ทีมพยาบาล

เรามีทีมพยาบาลที่มีใบอนุญาต และ มีประสบการณ์ คอยให้การดูแลผู้ป่วยด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด  อาทิ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น

นักกายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และ ผ่านการอบรมของเรา พร้อมให้บริการกายภาพบำบัด ถึงบ้านของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการลดความเจ็บปวดในข้อ และกล้ามเนื้อ รวมถึงการประเมินผลหลังทำกายภาพ แก่ผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เร็วที่สุด

นักโภชนาการ

ภาวะโภชนาการที่ดี และสารอาหารที่มีประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของผู้ป่วย Premiere Home Health Care จึงได้จัดทีมนักโภชนานาการ ที่มีประสบการณ์ เข้าไปประเมินภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยแต่ละท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านโภชนาการที่เหมาะสม

นักจิตวิทยา

จิตใจนับเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี เราจึงมีทีมนักจิตวิทยา ที่มีประ สบการณ์ และผ่านการคัดสรร เพื่อคอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ท่านอย่างใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่ Call Center

พร้อมตอบคำถาม และให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการนัดหมายการเข้าให้บริการของทีมงานทางการแพทย์ที่บ้านท่าน